Na jouw toestemming gebruiken wij cookies om onze communicatie persoonlijker te maken (lees hieronder bij 'Voorwaarden en veiligheid' meer over onze cookie-verklaring).

Ik ga akkoord

Governance

Samenwerking met onze partners en leveranciers is cruciaal om resultaat te behalen en impact te maken. We zijn als Intergamma actief in de branche en stimuleren samenwerkingen om daar waar mogelijk is gezamenlijk initiatief te nemen op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaamheid is belegd binnen de afdeling Compliance services en Public Affairs. De afdeling wordt aangestuurd door de Director Sustainability en rapporteert rechtstreeks aan de CFO. De komende jaren zal duurzaamheid met de bijhorende ambities verder binnen de interne organisatie worden geborgd. De ontwikkelingen en voortgang op het gebied van duurzaamheid zijn geborgd binnen de Project Management Organisatie (PMO) van Intergamma. Dit betekent dat er maandelijks voortgangsgesprekken plaatsvinden met de projecteigenaren en structureel de voortgang wordt besproken binnen het directieteam.

Interne gedragscode
ECHT samenwerken, met betrokken collega’s, vormt de basis voor het succes van onze organisatie. Samen willen we onze ambitie om in 2025 hét favoriete adres in de huis­ en tuinmarkt te zijn verwezenlijken.

Intergamma werkt met een gedragscode waarin beschreven staat hoe collega’s binnen Intergamma met elkaar omgaan, maar ook met externe relaties zoals klanten, business partners en leveranciers. We willen dat iedere collega, voor de bouwmarkten en de hoofdkantoren, samen werkt aan een bedrijfscultuur waar iedereen zich veilig voelt en waar we samen onze kennis, ervaring, talenten, ideeën, cultuur en achtergrond kunnen delen.

Keten­verantwoordelijkheid
Voor onze directe inkoop vanuit met name Zuid-­Oost Azië wordt met Business Social Compliance Initiative (BSCI) samengewerkt en zijn 97% van de fabrieken, waarvan Intergamma producten afneemt, in 2022 geaudit. 92% van de fabrieken scoort een C en hoger.

Onze stakeholders
Onze stakeholders zijn cruciaal in het daadwerkelijk stappen kunnen zetten op het gebied van duurzaamheid. Afgelopen jaar stond in het teken van bouwen, meten en borgen. Er is gebouwd aan de duurzaamheidsstrategie en op verschillende onderdelen zijn nulmetingen uitgevoerd. Ook zijn er eerste stappen gezet in de borging van de duurzaamheidsstrategie binnen de interne organisatie.

Animatie Mensen