Na jouw toestemming gebruiken wij cookies om onze communicatie persoonlijker te maken (lees hieronder bij 'Voorwaarden en veiligheid' meer over onze cookie-verklaring).

Ik ga akkoord

Gebruiksvoorwaarden website

Akkoord met onze voorwaarden

Als je onze website bezoekt, betekent dit dat je akkoord gaat met onze gebruiksvoorwaarden.

Geen rechten ontlenen aan onze informatie

Alles wat op deze website staat, staat er uitsluitend op om je te informeren. We hebben het recht om deze informatie op elk moment te veranderen. Als we dat doen, hoeven we onze websitebezoekers daarvan niet op de hoogte te brengen. Elke bezoeker is automatisch aan deze veranderingen gebonden.

We besteden veel zorg aan het samenstellen van deze website en alle teksten die erop staan. Toch kan het voorkomen dat er iets op de website staat wat niet juist, onvolledig of niet meer actueel is. Je kunt daarom geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website.

Intergamma is niet aansprakelijk voor schade

Intergamma is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een storing, onderbreking of vertraging bij het aanbieden van informatie via deze website. En ook niet voor schade die het gevolg is van handelingen die de bezoeker verricht naar aanleiding van informatie op de Intergamma-site. Alleen jijzelf bent verantwoordelijk voor wat je met de informatie op deze website doet.

Verder is Intergamma niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens/bestanden, het binnenhalen van virussen of andere schade aan je computerapparatuur of software tijdens of na een bezoek aan onze website.

Alleen delen als je geen commerciële bedoelingen hebt

Op alles wat op deze website staat (data, logo's, video's, geluiden, grafische gegevens, html-codes en programmatuur) rust intellectueel eigendomsrecht. Dat betekent dat deze gegevens het eigendom zijn van Intergamma of derden. Je mag ze alleen delen met als je daar GEEN commerciële bedoelingen mee hebt.

Dit mag nooit

Het is verboden om de Intergamma-website en alles wat erop staat te gebruiken op een manier die in strijd is met de wet, de goede zeden, de openbare orde of de rechten van Intergamma en haar partners.

Contact met de bezoeker

Soms hebben we – na je bezoek aan onze website  - een aantal persoonsgegevens (zoals je naam, adres of e-mailadres) nodig om met je in contact te komen. Bijvoorbeeld als we informatie willen opsturen. We zullen deze gegevens NIET met anderen delen, behalve als de wet of handhavers van de wet dit van ons eisen.

Interactieve communicatie

Op sommige plekken op onze website heb je de mogelijkheid om persoonsgegevens achter te laten en/of een reactie te geven. Zodra je dat hebt gedaan worden deze gegevens zichtbaar op de Intergamma-site. Er rusten geen eigendomsrechten op, ze zijn niet vertrouwelijk en voor iedereen toegankelijk. Met het invoeren en verzenden ervan geef je Intergamma toestemming om de gegevens (en de ideeën en kennis die erachter zitten) te gebruiken, aan te passen of te verwijderen.

We zijn nooit aansprakelijk voor wat een bezoeker van onze website schrijft.

Als je gegevens invoert of een reactie geeft op onze website, verwachten wij van je dat je niets schrijft wat aanstootgevend of kwetsend is en/of inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht en andere rechten van Intergamma en haar partners.

Toepasselijkheid

Op al deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alleen een Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen die met deze voorwaarden te maken hebben. Als 1 of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden niet meer gelden, blijven de andere bepalingen van toepassing.