Na jouw toestemming gebruiken wij cookies om onze communicatie persoonlijker te maken (lees hieronder bij 'Voorwaarden en veiligheid' meer over onze cookie-verklaring).

Ik ga akkoord
Nieuws

Intergamma boekt goede resultaten 2022 ondanks kostenstijgingen

Intergamma heeft in 2022 goed gepresteerd. De oplopende inkoopprijzen en energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne hebben enige weerslag op de resultaten, die desondanks stabiel zijn. Intergamma merkt een sterk gestegen vraag naar duurzame en verduurzamende artikelen.

De marktleider in de doe-het-zelfmarkt in de Benelux behaalde in 2022 een netto winkelomzet van €1.523 miljoen en een EBITDA van €176 miljoen. Naast de cijfers presenteert Intergamma vandaag ook voor het eerst het Duurzaamheidsverslag, waarmee het vooruitloopt op nieuwe regelgeving.

Belangrijkste punten:

  • Sterke financiële resultaten – de netto winkelomzet kwam in 2022 uit op €1.523 (2021: €1.419 miljoen)
  • De EBITDA kwam in 2022 uit op €176 miljoen (2021: €191 miljoen)
  • Intergamma presenteert haar eerste Duurzaamheidsverslag

Operationele resultaten
In 2022 behaalde Intergamma een winkelomzet van €1.523 miljoen (+7% vs. 2021) en een EBITDA van €176 miljoen (-8% vs. 2021). De omzet in het tweede halfjaar 2022 ontwikkelde zich positief, wat mede toe te schrijven was aan de verduurzamingsmaatregelen die veel consumenten namen om de stijgende energieprijzen voor te zijn.

Joost de Beijer, sinds september 2022 de CEO van Intergamma, spreekt van een succesvol jaar: “Ondanks de nasleep van COVID-19 en de oorlog in Oekraïne zijn in het boekjaar 2022 opnieuw goede resultaten gerealiseerd. De resultaten in de afgelopen jaren hebben de basis gelegd voor een solide financiële uitgangspositie om verdere stappen te kunnen zetten. Dit jaar zijn we onder meer aan de slag gegaan met het verder verduurzamen van onze supply chain. In de komende jaren willen we steeds grotere stappen zetten om niet alleen te groeien, maar ook als bedrijf en als leverancier van doe-het-zelf steeds duurzamer te worden. Want Intergamma kan een grote bijdrage bieden bij onder meer het verduurzamen van woningen.”

Duurzaamheidsverslag
Bij het jaarverslag over 2022 heeft Intergamma voor het eerst een Duurzaamheidsverslag gepubliceerd. In 2022 is Intergamma in staat geweest om de CO2-uitstoot in scope 1 en 2 met 8 procent te reduceren ten opzichte van 2021, het jaar van de nulmeting. Een eerste stap in de ambitie om in 2030 de uitstoot te hebben gehalveerd en in 2050 net zero te behalen.

Door de metingen en rapportages te publiceren toont Intergamma dat het transparant wil werken om de gestelde doelen voor 2030 en 2050 te halen, zoals die zijn benoemd in het Science Based Targets initiative.

Intergamma_Duurzaamheidsverslag_2022