Na jouw toestemming gebruiken wij cookies om onze communicatie persoonlijker te maken (lees hieronder bij 'Voorwaarden en veiligheid' meer over onze cookie-verklaring).

Ik ga akkoord

Privacy-verklaring

Verantwoordelijkheid voor je gegevens

Dit is de privacyverklaring van Intergamma B.V. en haar dochtervennootschappen, gevestigd aan de Storkstraat 2, 3833 LB te Leusden, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31021056 (hierna: ‘Intergamma’ of ‘wij’). GAMMA / KARWEI zijn formules van Intergamma, waarbij Intergamma verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer je gebruik maakt van de diensten en/of website van Intergamma en/of een van haar formules dan laat je (persoons)gegevens achter bij Intergamma.

‘Rechtsgronden’ voor de verwerking van jouw gegevens

Wij verwerken jouw gegevens, omdat wij dit ofwel nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met jou, of omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, of omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben, of met jouw afgegeven toestemming. Onze gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven. In individuele gevallen zouden wij genoodzaakt kunnen zijn om jouw gegevens te verwerken, omdat dit noodzakelijk is voor jouw vitale belang of dat van een ander (bijvoorbeeld als jij of iemand die met jou mee is een ongelukje oploopt in een van onze bouwmarkten of winkels en we jouw gegevens moeten doorgeven aan het ambulancepersoneel).

Bewaartermijn van jouw gegevens

Intergamma bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Intergamma heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen vragen wij ook van derde partijen die in opdracht van ons jouw persoonsgegevens verwerken.

Hoe kun je jouw gegevens inzien of ontvangen?

Gegevens van je Mijn GAMMA of Mijn KARWEI Account kun je zelf altijd inzien. Wil je verder nog weten welke gegevens wij van jou verwerken dan kun je dit aan ons vragen.

Sommige gegevens kun je van ons meekrijgen in een gebruikelijk format. Dat geldt voor elektronische gegevens die je zelf aan ons hebt doorgegeven, gegevens die je bij ons hebt aangemaakt en gegevens die we gebruikt hebben voor een overeenkomst die we met je zijn aangegaan of waarvoor je toestemming hebt gegeven.

Hoe wijzig of wis je jouw gegevens?

Mochten bepaalde gegevens niet kloppen, dan kunnen we deze voor je wijzigen. Gegevens van je Mijn GAMMA of Mijn KARWEI profiel kun je bovendien altijd zelf aanpassen. Ook kun je ons vragen om jouw gegevens te wissen en om deze niet meer te gebruiken. Als je eerder toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je deze natuurlijk weer intrekken. In een aantal gevallen kun je ook aangeven om jouw gegevens te ‘beperken’. Uiteraard zorgen wij er dan voor dat jouw gegevens niet worden gebruikt zonder jouw toestemming.

Er zijn gevallen waarin we je verzoek mogen weigeren, bijvoorbeeld als je ons vraagt om jouw gegevens te wissen, maar we deze nodig hebben voor een fraudeonderzoek of om belastingtechnische redenen. Als dit het geval is, laten we je dit zo snel mogelijk weten.

Met welke externe partijen delen we je gegevens?

In een aantal gevallen verstrekken we (waar nodig) je gegevens aan derde partijen. We zullen je gegevens echter nooit aan andere partijen doorverkopen. Zoals gezegd werken we in sommige gevallen samen met externe dienstverleners. Zij mogen je gegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende activiteiten. Jouw gegevens mogen ze niet zelfstandig gebruiken of doorgeven aan anderen. Gegevens die via Cookies worden verzameld kunnen worden gedeeld met de partijen die deze Cookies plaatsen. Lees hier meer over in ons cookie-verklaring. Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Waar worden je gegevens opgeslagen?

Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om jouw privacy te waarborgen, zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Voor de gegevens die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt, werken we bij voorkeur met derde partijen die volgens de Europese regels een passend beschermingsniveau bieden. Voor een aantal landen is dit door de Europese Commissie (EC) vastgesteld (bijvoorbeeld voor Amerikaanse partijen die onder het ‘privacy shield’ vallen). Voor het verwerken van persoonsgegevens naar landen die niet voorkomen op de vastgestelde lijst, werken we met de gestandaardiseerde clausule van de EC (Commission Decision C(2010)593).

Links naar andere websites

Op Intergamma.nl GAMMA.nl, GAMMA.be of KARWEI.nl, staan een aantal links naar websites van

derde partijen. Als je daarop klikt, wordt de website van deze derde partij geopend. Zodra je op de website van deze derde partij bent, is het privacybeleid van deze derde partij van toepassing.

Heb je vragen of klachten?

Heb je vragen over jouw gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kun je contact opnemen met de Klantenservice van Intergamma via een webformulier, of als je dat wilt, met onze Functionaris Gegevensbescherming door een brief te sturen naar:

Intergamma B.V.
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 100
3830 AC Leusden

Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we jouw gegevens gebruiken of hoe we op jouw privacy gerelateerde vragen reageren, kun je een klacht indienen in Nederland bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in België bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Kan deze privacyverklaring worden aangepast?

Ja, deze privacyverklaring kan worden aangepast. We raden je aan om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen. Over belangrijke wijzigingen zullen we je apart op de hoogte brengen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Intergamma (www.intergamma.nl), GAMMA (www.GAMMA.nl, www.GAMMA.be) en KARWEI (www.KARWEI.nl) alsook alle overige digitale kanalen waar Intergamma gebruik van maakt. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 februari 2019.

Vragen

Heb je nog vragen of wil je een klacht uiten neem dan contact met ons op:

Intergamma B.V.
Postbus 100
3830 AC Leusden
T +31 (0)33 43 48 111
F +31 (0)33 43 48 100