Na jouw toestemming gebruiken wij cookies om onze communicatie persoonlijker te maken (lees hieronder bij 'Voorwaarden en veiligheid' meer over onze cookie-verklaring).

Ik ga akkoord

Een echt duurzaam thuis

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in de aankoop­ beslissingen die onze klanten maken. Zes op de tien klanten kiest bij de doe-­het-­zelf klus met duurzaamheid in gedachten. De huidige energiecrisis maakt dit extra zichtbaar.

Enerzijds willen klanten hun woning verduurzamen en energiezuiniger maken. Anderzijds denken de klanten van onze GAMMA en Karwei bouwmarkten wel degelijk na over de impact die doe-het-zelf producten hebben op het milieu en de sociale leefomgeving. Intergamma wil haar sterke uitgangspositie in de doe-het-zelf branche verder uitbouwen en de leidende rol pakken die ons past. En daarbij hoort ook een duidelijk verhaal en een heldere rapportage.

Heldere koers
Intergamma heeft in 50 jaar een sterk fundament gelegd met drie winkelformules, 376 bouwmarkten en drie sterke webwinkels in Nederland en België. Als franchiseorganisatie met van oudsher betrokken franchisenemers is het belangrijk om een heldere koers te varen. De afgelopen jaren is de beweging van een inkoop- naar een klantgerichte retailorganisatie verder doorgezet door de uitvoering van de operationele klantstrategie ECHT Samen. De missie, ambitie, kernwaarden en kernkwaliteiten zijn aangescherpt en er is een cultuur- en veranderprogramma ‘ECHT samen’ uitgerold in 2021 en 2022.

Onze missie: Wij helpen klanten met echte oplossingen om een ECHT duurzaam thuis te maken. We sturen op klanttevredenheid en strategische veranderinitiatieven. Daarnaast investeren we in de ontwikkeling van medewerkers en in de thema’s duurzaamheid en klimaat. In de eerste maanden van 2023 is de operationele klantstrategie verdiept en uitgebouwd. Dit heeft geleid tot de commerciële strategie ECHT Samen 2023-2028.

Klushuis

Duurzaamheid als belangrijke pijler van de strategie
Intergamma wil de meest duurzame doe- het-zelf retailer in Nederland en België zijn. Er is een groeiend besef in alle geledingen dat duurzaamheid een belangrijke verantwoordelijkheid is die onlosmakelijk is verbonden met de continuïteit van de organisatie en de bedrijfsstrategie van Intergamma. Op basis van deze deelstrategie en onze droom zijn een aantal doelstellingen geformuleerd:

  • Consumenten helpen met maken van duurzame keuzes en uitvoeren van ‘duurzame klus’
  • Inkoop duurzame producten en materialen, ‘assortiment dat klopt’;
  • Levensduur verlengen door bieden van duurzame diensten én door ontwikkeling van nieuwe services en oplossingen;
  • Transformeren naar een duurzame operatie en organisatie.

Eigen regels plus eigen ambities
Ook op Europees gebied worden verregaande maatregelen genomen die ertoe leiden dat het bedrijfsleven sneller in beweging komt. Als gevolg van het Europese ‘circular economy action plan’ komt er steeds meer duidelijkheid over de richting en keuzes die Europa maakt op het gebied van duurzaamheid. Hierbij gaat het onder andere om wetgeving gerelateerd aan productontwerp, CO2 uitstoot, reparatie, transparantie, due diligence en het versterken van de positie van de consument. Als Intergamma willen we hier proactief op in spelen.

We hebben stevige ambities om onze CO2-uitstoot richting 2030 te halveren. Daarnaast hebben we ons aan de Science Based Targets initiative (SBTi) gecommitteerd. Ook ketenverantwoordelijkheid en -beheer/due diligence spelen een steeds grotere rol. De grondstoffen en arbeidsomstandigheden binnen ketens moeten beter in kaart worden gebracht en risico’s aantoonbaar door bedrijven worden uitgesloten. Komende jaren geven we hier samen met onze leveranciers verder invulling aan.

Tot slot wordt er in toenemende mate transparantie van bedrijven afgedwongen. Dit komt tot uiting in de vorm van de Corporate Social Responsibility Directive (CSRD), waarin standaarden worden vastgesteld voor de rapportage op non- financiële onderwerpen. Dit verslag over het boekjaar 2022 is de eerste keer dat Intergamma separaat over het belangrijke onderwerp sustainability rapporteert. In de komende jaren wordt dit verslag verder in lijn met CSRD gebracht en aangescherpt, zodat vanaf 2025 aan de dan geldende wettelijke verplichtingen invulling kan worden geven.