Na jouw toestemming gebruiken wij cookies om onze communicatie persoonlijker te maken (lees hieronder bij 'Voorwaarden en veiligheid' meer over onze cookie-verklaring).

Ik ga akkoord

Vernieuwde duurzaamheidsstrategie

Leusden, 25 oktober 2023 - Intergamma, de organisatie achter de bekende doe-het-zelf-formules GAMMA en Karwei, gaat, als onderdeel van de strategie, een nieuwe koers varen, gericht op een duurzame transformatie.  De keten tilt duurzaamheid naar een hoger niveau met een vernieuwende strategie. Hieronder vallen onder meer een duurzaamheidslogo, een toekomstig duurzamer assortiment, een verantwoord inkoopbeleid, klanteducatie en duidelijke richtlijnen en doelstellingen. Ook slaat Intergamma de handen ineen met SMK en voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal om claims te valideren en stappen te kunnen maken. Vanaf oktober wordt het nieuwe Intergamma ‘duurzamere keuze’ logo geïntroduceerd, waarmee duurzamere producten op de voorgrond komen te staan.

Margreeth Pape, Director Sustainability, licht toe: “Als nummer één op de doe-het-zelfmarkt in Nederland en België, beseft Intergamma dat de productieketens, producten en grondstoffen van zichzelf niet duurzaam zijn. Dat schuurt, figuurlijk in dit geval. Daarom willen we deze uitdaging graag aangaan, en hierbij willen we graag een voortrekkersrol nemen.”

Tegemoetkomen marktbehoefte
Recent onderzoek door Intergamma uit juli 2023* toont aan dat duurzaamheid een steeds grotere rol speelt bij de aankoopbeslissingen van consumenten. Margreeth Pape: “Meer dan de helft van de ondervraagde consumenten geeft aan dat duurzaamheid van belang is bij hun aankoopkeuze. Om aan deze verwachtingen van consumenten te voldoen, gaat Intergamma stapsgewijs duurzamere initiatieven aanbieden. Met als missie om de meest duurzame doe-het-zelf retailer in Nederland en België te worden.”

Vernieuwde duurzaamheidsstrategie
Duurzaamheid is al een belangrijk thema voor Intergamma: zo bieden bouwmarkten Gamma en Karwei producten en services om het huis te verduurzamen en worden klanten geholpen met stappen, plannen en duidelijke uitleg filmpjes om deze klus te klaren. Ook heeft het bedrijf een grote rol gespeeld in het beleid rondom de inkoop van volledig gecertificeerde houtstromen en de transitie naar watergedragen verf, samen met de doe-het-zelf branche. Maar nu gaat de organisatie een stap verder in duurzaamheid, als onderdeel van haar nieuwe bedrijfsstrategie die eind september werd aangekondigd. Margreeth Pape: “De duurzame koers bestaat uit vier belangrijke pijlers: consumenten helpen met duurzamere keuzes en klussen, inkoop van duurzamere producten en materialen, het verlengen van de levensduur van producten door middel van nieuwe diensten en oplossingen, en het uiteindelijk transformeren naar een duurzame operatie en organisatie.”

Logo ‘duurzamere keuze’
Een grote mijlpaal in de duurzame koers van Intergamma is de lancering van het logo ‘duurzamere keuze’, bedoeld om de klant te helpen duurzamere keuzes te maken. Margreeth Pape: “Dit nieuwe logo zal fungeren als een wegwijzer voor producten m­­­et duurzamere eigenschappen. Denk aan producten die gemaakt zijn van gerecyclede grondstoffen, minder schadelijke stoffen bevatten of een lagere milieu-impact hebben.” Onderscheidend aan dit logo is dat het niet alleen aangeeft dat een product duurzamer is, maar ook op welk vlak dit product beter scoort ten opzichte van vergelijkbare producten. Want uiteindelijk is een product in zichzelf nooit volledig duurzaam. Op die manier wil Intergamma-klanten stimuleren om bewust te kiezen voor duurzamere opties binnen verschillende grote categorieën. Het logo zal vanaf deze maand gebruikt worden in winkels, de webshop en de app en is inmiddels toegekend aan ongeveer 1000 producten binnen de categorieën hout, tuinhout en verf.

Samenwerking met kennispartners
Voor het toekennen van het logo aan producten heeft Intergamma de samenwerking opgezocht met kennisinstituut StichtingMilieukeur SMK en voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Twee organisaties die werken op wetenschappelijke basis. Samen met SMK is er gekeken naar welke selectie van keurmerken er gebruikt kan worden voor Intergamma’s inkoopbeleid. En door de samenwerking met Milieu Centraal kan worden aangegeven of een product daadwerkelijk duurzame eigenschappen heeft.

Intergamma maakt haar duurzame ambities concreet met duidelijke doelstellingen en proof points. Sinds september heeft de bouwketen zich gecommitteerd aan het SBTi (Science Based Targets Initiative), wereldwijd het grootste wetenschappelijke initiatief dat er bestaat op het gebied van CO2-reductie. Aanvullend heeft Intergamma het afgelopen jaar haar eerste duurzaamheidsverslag gepubliceerd.

Pape concludeert: “We hebben twee jaar heel hard achter de schermen gewerkt om al deze ontwikkelingen voor elkaar te krijgen. We zijn er nog niet, sterker nog we zijn verre van perfect, maar we weten duidelijk waar we naartoe willen en delen graag hoe we dat gaan aanpakken. Onze uiteindelijke droom is dat iedereen in Nederland en België duurzaam kan klussen, inrichten en wonen. En om dit te realiseren timmeren we stap voor stap aan de weg.”

Duurzamere verf
Tegelijk met de introductie van het logo heeft Intergamma een nieuwe verfleverancier in de arm genomen, namelijk Baril Coatings, expert op het gebied van gecertificeerde EU Ecolabel verf. Samen met deze partij gaat Intergamma meer duurzamere alternatieven voor verf aanbieden. Pape vertelt: “Door samen te werken met Baril Coatings kunnen we dit najaar al duurzamere verf aanbieden bij de mengbalie in onze bouwmarkten. Bij GAMMA is dat Copperant, bij Karwei is dat Fairf. We zijn ontzettend trots op deze stap binnen deze belangrijke productgroep.”

Voor meer informatie, beeldmateriaal of een interviewverzoek kunt u contact opnemen met:

TEAM LEWIS
Ellen van Wijk en Donata Koekkoek
E-mail: karwei@teamlewis.com
Telefoon: +31 (0)20 220 0220
www.teamlewis.com/nl